Reporänta

Reporänta (från engelskans repurchasing agreement, återköpsavtal) är den ränta som Sveriges Riksbank använder som styrränta och ett av bankens viktigaste styrmedel.När används reporänta?

Reporänta är den ränta som Sveriges Riksbank använder för att styra inflationstakten och påverka landets ekonomi. Läs mer om reporänta under styrränta.

Hitta lån som följer reporäntan

Genom låneförmedlare kan du hitta lån som följer reporäntan genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv vilket lån som verkar bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Lendo 5 000 - 500 000 kr Minst 18 år
2 Consector 5 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Zmarta 10 000 - 400 000 kr Minst 18 år
4 Freedom Finance 5 000 - 500 000 kr Minst 18 år