Reporänta

Reporänta (från engelskans repurchasing agreement, återköpsavtal) är den ränta som Sveriges Riksbank använder som styrränta och ett av bankens viktigaste styrmedel.När används reporänta?

Reporänta är den ränta som Sveriges Riksbank använder för att styra inflationstakten och påverka landets ekonomi. Läs mer om reporänta under styrränta.

Hitta lån som följer reporäntan

Genom låneförmedlare kan du hitta lån som följer reporäntan genom att jämföra flera banker med endast en ansökan. Du väljer sen själv vilket lån som verkar bäst.

Låneförmedlare Lånebelopp Åldersgräns Betyg
1 Sambla 10 000 - 600 000 kr Minst 18 år
2 Consector 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år
3 Lendo 10 000 - 500 000 kr Minst 18 år